ระบบร้านอาหาร ( CHEXBILL™ )

 • สำหรับร้านอาหาร
 • สำหรับ ผับ บาร์
 • ใช้กับ Touch Screen ได้
 • รองรับระบบ LAN (หลายเครื่อง)
 • สามารถพิมพ์ออร์เดอร์แยก Printer ได้
 • โปรแกรมสามารถ Customize ได้
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ

ระบบร้านอาหาร ( CHEXBILL™ )

คุณสมบัติระบบ

รับออร์เดอร์

รับออร์เดอร์

ป้อนออร์เดอร์รายการอาหาร เครื่องดื่ม อื่นๆ, พิมพ์บิลออร์เดอร์ ออร์เดอร์อาหารจะไปออกที่ครัว(ถ้ามี), ยกเลิก ย้ายออร์เดอร์ ตรวจสอบออร์เดอร์ พิมพ์ออร์เดอร์ซ้ำกรณีพิมพ์ครั้งแรกไม่ออก สามารถแยกออร์เดอร์ออกเครื่องพิมพ์ต่างกันได้

ชำระเงิน

เช็คบิลและเก็บเงิน

การเช็คบิลเป็นการพิมพ์บิลให้ลูกค้าดูก่อนจะเก็บเงิน สามารถ รวมบิล แยกบิล ต่อบิล สามารถกำหนดส่วนลดได้ เมื่อลูกค้าจ่ายเงินต้องทำรายการเก็บเงิน เมื่อเก็บเงินแล้วบิลไม่สามามารถยกเลิกได้

นวด

นวด

ลงชั่วโมงนวดและตัดชั่วโมงด้วยเครื่องแสกนลายนิ้วมือ (ไม่รวมระบบ เปิด - ปิดไฟ)

ดื่ม(ดริ้งค์ )/ ชั่วโมง

ดื่ม(ดริ้งค์ )/ ชั่วโมง

มี 2 แบบ

 • 1.ระบุจำนวนดื่ม/ชั่วโมงไปเลย เหมือนออร์เดอร์ทั่วไป โดยสามารถระบุรหัส PR/พริตตี้ ได้
 • 2.Run ดื่มอัตโนมัติ โดยมีการเปิดและปิดดื่ม สามารถกำหนดดื่มละกี่นาทีได้

มาลัยนักร้อง

มาลัยนักร้อง(คาเฟห์)

เป็นการบันทึกจำนวนเงินที่แขกให้กับนักร้อง มี 2 แบบคือแขกจ่ายเงินสดมาเลย หรือเป็นยืมจากแคชเชียร์(แล้วจ่ายพร้อมค่าอาหารทีหลัง) สามารถพิมพ์บิลให้นักร้องเก็บไว้เบิกได้

ครัวหรือ Checker

ครัว หรือ Checker

กรณีที่ติดตั้งระบบ Check รายการอาหารจะถูกส่งมาที่ระบบ Checker เพื่อพิมพ์รายการให้พ่อครัว และทำรายการจัดส่งอาหาร

ระบบ Admin

ระบบ Admin

ทำหน้าที่กำหนดค่าคงที่ระบบต่างๆ เช่น รายการอาหาร เครื่องเดิม กำหนดราคา กำหนดโต๊ะ เป็นต้น รวมถึงการปิดงานประจำวันเพื่อทำการสรุปยอด

รายงาน

รายงานต่างๆ

รายงาน ประกอบด้วย

 • 1.รายงานเกี่ยวออร์เดอร์
 • 2.รายงานสรุปยอดขาย ยอดเงินประจำวัน
 • 3.รายงาน รายการที่มีการยกเลิก
 • 4.รายงานสำหรับสโตร์
 • 5.ฯลฯ

แนะนำ ระบบร้านอาหาร ผับ บาร์ คาเฟ่ (ChexBill™)

ระบบ Point Of Sale
หน้าจอรับออร์เดอร์(ขาย) ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สั่งออร์เดอร์ต่างๆ
 • 2.โดยรายการสินค้าจะแยกตามหมวดหมู่ โดยแยกหมวดหลัก หมวดรอง เพื่อสะดวกในการค้นหา
 • 3.สามารถค้นหาเมนูจากชื่อ
 • 4.ออร์เดอร์ต่างๆสามารถแยกเครื่องพิมพ์ได้ เช่น เครื่องดื่ม ออกที่บาร์ อาหารออกที่ครัว
 • 5.ฯลฯ
หน้าจอพิมพ์บืล
หน้าจอตรวจสอบออร์เดอร์ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ตรวจสอบออร์เดอร์ของแต่ละโต๊ะ
 • 2.ยกเลิกออร์เดอร์
 • 3.พิมพ์ออร์เดอร์
 • 4.ฯลฯ
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ
หน้าจอตรวจสอบบิล ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.แสดงรายการบิลที่ออกไปแล้ว
 • 2.สามารถยกเลิกบิล
 • 3.สามารถแก้ไขบิล
 • 4.พิมพ์บิลซ้ำ
 • 5.ฯลฯ
หน้าจอพิมพ์บืล
หน้าจอ รันดื่ม ( Pretty ,Coyoty ,Dancer...) ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.คำนวณดื่มอัตโนมัติตามระยะเวลา
 • 2.มีการเปิดดื่ม และปิดดื่ม
 • 3.เมื่อปิดดื่มระบบจะคำนวณจำนวนดื่มทั้งหมดตามระยะเวลาที่กำหนด
 • 4.สามารถกำหนดจำนวนเวลาที่เกิน ที่จะปัดเป็น 1 ดื่ม
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ
หน้าจอ ย้ายรายการ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ย้ายรายการบางรายการ หรือทั้งหมดไปโต๊ะอื่น
 • 2.สามารถตรวจสอบรายการได้ว่าย้ายมาจากโต๊ะไหน
 • 3.การย้ายโต๊อาจจะเกิดจากตอนป้อนออร์เดอร์อาจป้อนผิด หรือลูกค้าต้องการย้ายไปโต๊ะอื่น หรือย้ายไปเพื่อจ่ายเงินรวมกันที่โต๊ะอื่นๆ
 • 4.ฯลฯ
หน้าจอพิมพ์บืล
หน้าจอเช็คบิล
 • 1.พิมพ์บิลให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าสั่งเช็คบิล
 • 2.สามารถแยกรายการเพื่อออกบิลแยก
 • 3.กำหนดส่วนลดได้
 • 4.รับชำระเงินได้ 2 แบบในบิลเดียว
 • 5.ให้ส่วนลดในระดับรายการ(ส่วนตัด) ต่างหากจาก ส่วนลดบิล
 • 6.สามารถยกเลิกบิลที่ยังไม่รับเงินได้
 • 7.ฯลฯ
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ
หน้าจอแก้ไขบิล ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สามารถแก้ไขบิลที่ยังไม่รับเงินได้
 • 2.สามารถต่อบิล(ลูกค้าอาจสั่งเพิ่มแล้วขอเช็คบิลรวม)
 • 3.ฯลฯ
หน้าจอพิมพ์บิล
หน้าจอรับเงิน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.รับเงินจากลูกค้า
 • 2.การรับเงินเป็นการจบบิล
 • 3.บิลที่รับเงินแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ
ระบบ Admin ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.บันทึก แก้ไข รายการอาหาร เครื่องดื่ม กำหนดเมนู
 • 2.กำหนดราคา
 • 3.กำหนดส่วนลด ประเภทชำระเงิน
 • 4.กำหนดหมายเลขโต๊ะ
 • 5.กำหนดรายชื่อพนักงาน
 • 6.ปิดงานประจำวัน
 • 7.ฯลฯ
หน้าจอพิมพ์บิล
รายงานต่างๆ ประกอบด้วยรายงานต่างๆ ดังนี้
 • 1.รายงานออร์เดอร์ต่างๆ
 • 2.รายงานบิลเก็บเงิน
 • 3.รายงานสรุปยอดขายตามบิล ตามรายการอาหาร สรุปยอดเงินรวม แยกตามประเภทชำระเงิน
 • 4.รายงานรายการทียกเลิก
 • 5.รายงานการให้ส่วนลด
 • 6.รายการสรุปยอดสำหรับสโตร์
 • 7.ฯลฯ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

Receipt Printer

มีทั้งแบบ Dot matrix (ต้องใช้หมึก),Themal (ระบบความร้อน ไม่ต้องซื้อหมึก)ในท้องตลาดมีหลากหลายยี่ห้อ เช่น Epson ,Sumsung

Cash Drawer

ลิ้นชักเก็บเงิน มีหลายแบบ ตามจำนวนช่องเก็บเงิน หรือแบบที่ต่อเชื่อมกับ Printer เพื่อสั่งเปิดลิ้นชัก

Barcode Reader

มีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ทั้งแบบที่รองรับ 1 Dimension Barcode(เช่น Code39) แบบที่รองรับ 2 Dimension Barcode (เช่น Data Matrix ,PDF417 ) หรือแบบที่รองรับ QR Code

Display Pole

ใช้แสดงรายการให้ลูกค้าดู

Finger Scan

เหมาะกับระบบ POS ที่มีการทำงานร่วมกับระบบสมาชิก เพื่อสะสมแต้ม หรือระบบ Pre-Paid

ใช้งานร่วมกับบัตรสามาร์ทการ์ดเพื่อระบบความปลอดภัยสำหรับ Pre-Paid,เติมเงิน

กระดาษและของใช้สิ้นเปลือง

วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ Paper ทั้งแบบธรรมดาและแบบความร้อน ( Termal ) , หมึก เป็นต้น

EDC Payment Terminal

ใช้ทำระบบ Payment,ระบบศูนย์อาหาร, ระบบสมาชิก , ระบบสะสมแต้ม  สามารถใช้กับบัตรสมาร์ทการ์ดและบัตร Magnetic หรือ RFID

Magnetic Card Reader

มีทั้งแบบ Read Only หรือ Read / Write รองรับทั้งบัตร Lo-co , Hi-co ใช้ทำระบบสมาชิก ระบบสะสมแต้ม ระบบศูนย์อาหาร เป็นต้น