ระบบขายสินค้า&CRM ( POSITIVE™ )

 • ระบบขายสินค้า สำหรับสมาชิก (และบุุคคลทั่วไปได้)
 • รองรับขายสด
 • ตัดสต็อกทันทีที่ทำรายการขาย
 • ระบบสต๊อกมาตรฐาน รับของ จ่ายของ โอน ตรวจนับ หลายคลัง
 • โปรโมชั่นราคาขายสินค้า และโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับสมาชิกแต่ละประเภท
 • กำหนดโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิกรายคน
 • มีระบบสะสมแต้ม แลกรางวัล
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ

ระบบขายสินค้า&CRM ( POSITIVE™ )

คุณสมบัติระบบ

หน้าจอขาย

หน้าจอขาย

สำหรับทำรายการขาย ทั้งสด และเชื่อ สำหรับลูกค้าสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก รองรับบัตรสมาชิก (ถ้ามี) กรณีสมาชิกจะได้แต้มหรือโปรโมชั่นตามที่กำหนด สามารถค้นหาสินค้าด้วยชื่อ หมวด ราคา และจำนวน

บิล

บิลต่างๆ

ตรวจสอบบิลขายที่ออกไปทั้งหมด ทำรายการยกเลิก หรือออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ ข้อมูลสามารถ Export เป็น Excel ได้

ทะเบียนสินค้า

ทะเบียนสินค้า

สามารถเพิ่มรายการสินค้า ลบ กำหนดแต้ม

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

กำหนดโปรโมชั่นราคาขาย และส่วนลดตามประเภทสมาชิก หรือเฉพาะสมาชิกรายคน

ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าสัมพันธ์

สำหรับตรวจสอบรายละเอียดสมาชิก ประวัติการสะสมแต้ม แลกรางวัล แต้มคงเหลือ รางวัลที่สามารถแลกได้ พิมพ์ใบขอแลกรางวัล เป็นต้น

แลกรางวัล

แลกรางวัล

สำหรับแลกรางวัลให้สมาชิกที่มีแต้มถึงกำหนดที่สามารถแลกรางวัลได้ เมื่อแลกรางวัลแล้วแต้มจะลดลงตามรางวัลที่แลก สามารถพิมพ์ใบแลกรางวัลเพื่อเป็นหลักฐาน

ค่าคงที่ระบบ

ค่าคงที่

กำหนดค่าคงที่หรือเงื่อนไขระบบ เช่น ประเภทสินค้า ประเภทชำระเงิน ประเภทส่วนลด รายการส่วนลด เป็นต้น

ความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัย

กำหนดผู้ใช้งานระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนได้

ทะเบียนสมาชิก

ทะเบียนสมาชิก

เพิ่ม ลบ แก้ไข รายชื่อสมาชิก กำหนดประเภทสมาชิก

รายงาน

รายงานต่างๆ

รายงานมี 3 หมวด คือ รายงานการขาย รายงานสินค้า และรายงานสมาชิก

แนะนำ ระบบขายสินค้า&CRM ( POSITIVE™ )

ระบบ Point Of Sale
หน้าจอขาย ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.เป็นหน้าจอทำรายการขาย
 • 2.สามารถเลือกสินค้าจากรายการสินค้าหรือยิงบาร์โค้ด
 • 3.ระบุบัตรสมาชิกหรือค้นหาหากไม่ทราบรหัสสมาชิก
 • 4.ระบบจะใช้ราคาโปรโมชั่นหรือราคาปกติ
 • 5.สามารถกำหนดส่วนลดในระดับรายการ
 • 6.รองรับขายสดเท่านั้น !!!
 • 7.ฯลฯ
ระบบขายสินค้า
หน้าจอออกบิลเก็บเงิน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ออกบิลขายให้ลูกค้า
 • 2.สามารถกำหนดส่วนลดสำหรับลูกค้าปกติ
 • 3.ใช้ส่วนลดโปรโมชั่นอัตโนมัติสำหรับสมาชิก(ถ้ามี)
 • 4.รับชำระเงินได้มากกว่า 1 แบบในบิลเดียว
 • 5.กรณีขายเชื่อระบบจะกำหนดวันครบกำหนดให้ (option)
 • 6.ฯลฯ
ระบบขายสินค้า
ตรวจสอบบิลขาย ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ตรวจสอบรายการบิลขายทั้งหมด
 • 2.ทำรายการยกเลิกบิล
 • 3.ออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ
 • 4.ทำใบวางบิลสำหรับบิลเชื่อ (option)
 • 6.ทำรายการรับชำระเงินสำหรับบิลเชื่อ (option)
 • 7.สามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel เพื่อนำไปใช้
 • 8.ฯลฯ
ระบบขายสินค้า
ทะเบียนสินค้า ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.บันทึก แก้ไข รายการสินค้า
 • 2.สามารถกำหนดหมวดหมู่สินค้าได้
 • 3.กำหนดหน่วยนับ
 • 4.กำหนดสินค้าชุดได้
 • 5.กำหนดแพ็ค
 • 6.ฯลฯ
ระบบขายสินค้า
รายงาน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.รายงานบิลขายประจำวัน
 • 2.รายงานสินค้าที่มีการขายประจำวัน
 • 3.รายงานสินค้าขายดี
 • 4.รายงานเกี่ยวกับสินค้า เช่น สินค้าคงเหลือ
 • 5.รายงานเกี่ยวกับภาษีขาย
 • 6.รายงานรายชื่อสมาชิก
 • 7.รายงานหนี้ค้างชำระ (option)
 • 8.ฯลฯ
ระบบขายสินค้า
กำหนดผู้ใช้งานระบบ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้ใช้
 • 2.กำหนดสิทธิ์การใช้งาน หน้าจอต่างๆ
ระบบขายสินค้า
ทะเบียนสมาชิก ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก
 • 2.กำหนดประเภทสมาชิก
 • 3.กำหนดโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก
ระบบขายสินค้า
กำหนดโปรโมชั่น ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.โปรโมชั่นจะมี 2 แบบ คือราคาขายและส่วนลด
 • 2.กำหนดโปรโมชั่นตามประเภทสมาชิก
 • 3.กำหนดรายการสินค้าที่จะขายราคาโปรโมชั่น

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

Receipt Printer

มีทั้งแบบ Dot matrix (ต้องใช้หมึก),Themal (ระบบความร้อน ไม่ต้องซื้อหมึก)ในท้องตลาดมีหลากหลายยี่ห้อ เช่น Epson ,Sumsung

Cash Drawer

ลิ้นชักเก็บเงิน มีหลายแบบ ตามจำนวนช่องเก็บเงิน หรือแบบที่ต่อเชื่อมกับ Printer เพื่อสั่งเปิดลิ้นชัก

Barcode Reader

มีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ทั้งแบบที่รองรับ 1 Dimension Barcode(เช่น Code39) แบบที่รองรับ 2 Dimension Barcode (เช่น Data Matrix ,PDF417 ) หรือแบบที่รองรับ QR Code

Display Pole

ใช้แสดงรายการให้ลูกค้าดู

Finger Scan

เหมาะกับระบบ POS ที่มีการทำงานร่วมกับระบบสมาชิก เพื่อสะสมแต้ม หรือระบบ Pre-Paid

ใช้งานร่วมกับบัตรสามาร์ทการ์ดเพื่อระบบความปลอดภัยสำหรับ Pre-Paid,เติมเงิน

กระดาษและของใช้สิ้นเปลือง

วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ Paper ทั้งแบบธรรมดาและแบบความร้อน ( Termal ) , หมึก เป็นต้น

EDC Payment Terminal

ใช้ทำระบบ Payment,ระบบศูนย์อาหาร, ระบบสมาชิก , ระบบสะสมแต้ม  สามารถใช้กับบัตรสมาร์ทการ์ดและบัตร Magnetic หรือ RFID

Magnetic Card Reader

มีทั้งแบบ Read Only หรือ Read / Write รองรับทั้งบัตร Lo-co , Hi-co ใช้ทำระบบสมาชิก ระบบสะสมแต้ม ระบบศูนย์อาหาร เป็นต้น