ระบบบันทึกผู้มาติดต่อ แลกบัตรเข้า-ออก

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อ แลกบัตรเข้า-ออก (CatsEye™ )

แลกบัตร

บันทึกเข้า - ออก

สำหรับบันทึกการแลกบัตร (Check In )และคืนบัตร สำหรับผู้มาติดต่อ

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด สามารถกำหนดช่วงวันที่ เวลาที่ต้องการตรวจสอบได้

BlackList

กำหนดแบล็คลิสต์

กำหนดรายชื่อบุคคลต้องห้าม (Black List) โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชน

ถ่ายภาพ

ถ่ายภาพ

ถ่ายภาพบัตร หรือภาพตัวบุคคลหรืออื่นๆ

ค่าคงที่

ค่าคงที่

กำหนดค่าคงที่หรือเงื่อนไขระบบ เช่น หน่วยงาน ที่เก็บบัตร จุดติดตั้ง เป็นต้น

ความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัย

กำหนดผู้ใช้งานระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนได้

ระบบแลกบัตร vistor แบบ ultimate
CatsEye Ultimate
 • สำหรับโรงงานหรือบริษัท
 • มีระบบทำใบนัด
 • มีระบบส่งเมลล์นัดหมาย
 • มีระบบบันทึกการนำทรัพย์สินออก-คืน
 • รองรับอ่านบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ด
 • รองรับกล้อง 2 ตัว (กล้อง webcam ,กล้อง smart ip cctv)
 • สามารถใช้กับกล้อง Smart IP CCTV indoor หรือ Outdoor
 • โปรแกรมภาษาไทย
อ่านเพิ่มเติม
ระบบแลกบัตร vistor แบบ pro
CatsEye Pro
 • สำหรับโรงงานหรือบริษัท
 • รองรับอ่านบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ด
 • รองรับกล้อง 2 ตัว (กล้อง webcam ,กล้อง smart ip cctv)
 • สามารถใช้กับกล้อง Smart IP CCTV indoor หรือ Outdoor
 • โปรแกรมภาษาไทย
อ่านเพิ่มเติม
ระบบแลกบัตร vistor แบบ Primary
CatsEye Easy
 • สำหรับหมู่บ้านจัดสรร บริษัท หรืออื่นๆ
 • รองรับอ่านบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ด
 • รองรับกล้อง 2 ตัว (กล้อง webcam ,กล้อง smart ip cctv)
 • สามารถใช้กับกล้อง Smart IP CCTV indoor หรือ Outdoor
 • โปรแกรมภาษาไทย
อ่านเพิ่มเติม
ระบบแลกบัตร vistor แบบ Easy
CatsEye Mobile
 • ง่าย สะดวก ใช้งานได้ทุกที่ผ่าน WIFI,SIM Card
 • ใช้กับบริษัท ห้างสรรพสินค้า ที่จอดรถ งานอีเว้นท์ เป็นต้น
 • รองรับกล้อง 2 ตัว (built-in หรือ smart ip cctv)
 • มีระบบแสตมป์เวลา
 • สามารถคำนวณค่าบริการ ตามเวลาเข้า-ออกได้
อ่านเพิ่มเติม

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

Smart IP CCTV

สำหรับถ่ายภาพ Outdoor หรือ Indoor

กล้อง Web Cam สำหรับ PC

สำหรับถ่ายภาพผู้มาติดต่อ และถ่ายภาพบัตรประจำตัว

Smart Card Reader

สำหรับอ่านข้อมูลบัตรประชาชนไทย

Slip Printer

สำหรับพิมพ์ใบผ่าน