ระบบ SMS Loyalty

 • ทำการตลาดผ่าน SMS
 • ส่งคูปองให้ลูกค้าผ่าน SMS
 • ส่งข้อเสนอตรงถึงมือลูกค้า
 • กำหนดแคมเปญได้ไม่จำกัด
 • สามารถติดตามตรวจสอบได้
 • กำหนดและเลือกลูกค้าที่จะส่งได้
 • กำหนดวันส่งล่วงหน้าได้
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ

ระบบ SMS Loyalty

คุณสมบัติระบบ

สมาชิก

ทะเบียนสมาชิก

บันทึกรายชื่อลูกค้าเก่าหรือลูกค้าเป้าหมายเพื่อทำ CRM

แคมเปญการตลาด

แคมเปญ

กำหนดแคมเปญได้ไม่จำกัด สามารถกำหนดหมายเลขคูปองที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อตรวจสอบการใช้

ข่าวสารต่างๆ

ข่าวสารต่างๆ

นอกจากแคมเปญแล้ว สามารถส่งข่าวสารหรือข้อความได้

แลกคูปอง

แลกคูปอง

มีระบบแลกคูปองเพื่อเป็นการตรวจสอบและเก็บข้อมูลการใช้คูปอง สามารถแลกคูปองจากแคมเปญหรือเลขคูปองหรือเลขอ้างอิงอื่น

ระบบตรวจสอบ

ระบบตรวจสอบ

ตรวจสอบแคมเปญหรือข่าวสารที่ส่งออกไป ตรวจสอบการแลกคูปอง ตรวจสอบสถานะข้อความว่าส่งไปหรือยัง

รายงาน

รายงาน

รายงานตรวจสอบการส่ง รายงานตรวงจสอบการแลกคูปอง รายงานสรุปประจำวัน

ระบบ Admin

ลักษณะระบบ

Windows App. รองรับ Windows XP - 8 ส่ง SMS ผ่าน SMS Gateway เครื่องคอมฯ ต้องใช้ Internet ได้

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้

ความปลอดภัย

กำหนดผู้ใช้งาน และสิทธิ์การใช้งานระบบ

แนะนำ ระบบ SMS Marketing (Celeb SMS™ )

ระบบ Point Of Sale
กำหนดแคมเปญ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.กำหนดแคมเปญสำหรับการตลาด ต่างๆเช่น ส่วนลด ของแถม
 • 2.กำหนดเงื่อนไข เช่น จำนวนที่ส่งได้
 • 3.กำหนดระยะเวลาแคมเปญ
 • 4.กำหนดรูปภาพ
 • 5.ฯลฯ
หน้าจอพิมพ์บืล
กำหนดหมายเลขคูปอง กำหนดหมายเลขคูปองสำหรับแคมเปญต่างๆที่กำหนดขึ้น เพื่อง่ายในการตรวจสอบ โดยหมายเลขคูปองจะไม่ซ้ำกัน แคมเปญที่กำหนดจะมีหมายเลขคูปองหรือไม่ก็ได้
ระบบ Point Of Sale
กำหนดข่าวสาร ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.กำหนดข้อความต่างๆไว้ล่วงหน้า
 • 2.สามารถกำหนดเทมเพลตได้
 • 3.ข้อความที่กำหนดสามารถระบุให้แก้ไขได้หรือไม่ในขั้นตอนการส่ง
 • 4.กำหนดสถานะห้ามส่งข้อความ
หน้าจอพิมพ์บืล
ทะเบียนสมาชิก กำหนดรายชื่อลูกค้าเก่า หรือลูกค้าเป้าหมาย (ยังไม่เป็นลูกค้า)สำหรับส่ง SMS
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ
ส่ง SMS สำหรับส่ง SMS ให้ลูกค้า สามารถเลือกสมาชิกที่ต้องการส่ง หรือ เลือกส่งทุกคน นอกจากนี้สามารถส่ง SMS ไปยังผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก ได้ด้วย โดยสามารถกำหนดเบอร์โทร ในขั้นตอนการส่ง
หน้าจอพิมพ์บืล
ตรวจสอบ SMS (Outbox) สามารถตรวจสอบรายการ SMS ที่อยู่ใน Outbox ว่าได้ส่งไปหรือยังหรือ แคมเปญใดบ้างที่ส่งไปแล้ว ตรวจสอบสถานะการส่งหรือ การแลก
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ
ตรวจสอบรายการส่ง SMS รายสมาชิก สามาารถตรวจสอบรายการส่ง แคมเปญ หรือ ข่าวสาร ตรวจสอบรายการแลกคูปอง สำหรับสมาชิกหรือลูกค้าแต่ละคน
หน้าจอส่ง SMS
แลกคูปองหรือแคมเปญ สำหรับตรวจสอบ SMS ที่ส่งออกไปเมื่อสมาชิกมาใช้สิทธิ์ที่ได้รับ สามารถตรวจสอบจาก รหัสแคมเปญ (Code ) หรือหมายเลขคูปอง หรือรหัสอ้างอิงจากการส่ง ซึ่งจะไม่ซ้ำกัน สามารถค้นหาจากรหัสสมาชิก เบอร์มือถือได้

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ

เครื่อง PC หรือ Notebook

สำหรับใช้งานโปรแกรม

SMS Package

SMS Package สำหรับส่ง SMS