ระบบ CatsEye Mobile

ระบบ CATSEYE™ MOBILE

คุณสมบัติระบบ

Check in

ลงเวลาเข้า

สำหรับบันทึกข้อมูลเข้าหรือ ลงทะเบียนเข้างาน โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ป้อนข้อมูล

Check Out

ลงเวลาออก

สำหรับบันทึกขาออก ลงเวลา คิดเงิน(ถ้ามี)

ตรวจสอบรายการ

ตรวจสอบรายการ

ตรวจสอบรายการประจำวัน

ถ่ายภาพ

Smart IP CCTV

รองรับการถ่ายภาพด้วยกล้อง Smart IP CCTV กรณีไม่มี สามารถใช้กล้อง Built-in ใน Tablet แทนได้

Qrcode

QRCODE

พิมพ์ใบผ่าน มี Qrcode เพื่อสะดวกในการ checkout หรือ แสตมป์เวลา

สรุปยอดประจำวัน

สรุปยอดประจำวัน

สรุปยอดคนเข้า ตามประเภทรถ หรือตามวัตถุประสงค์

time stamp

แสตมป์เวลา

แสตมป์เวลา จุดเดียว หรือหลายจุด

คำนวณค่าบริการ

คำนวณค่าบริการ

คำนวณค่าบริการตามเวลา สามารถกำหนด rate ,กำหนด ระยะเวลา ( นาที ) ต่อชั่วโมง กรณีมีการแสตมป์ ไม่คิดค่าบริการ

visitor backoffice

ระบบ Back Office

เป็นระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่นกำหนดเงื่อนไข ตรวจสอบข้อมูลเข้า-ออกประจำวัน รายงาน เป็นต้น

Anywhere

Anywhere Checkin

สามารถใช้งานระบบ Checkin Checkout TimeStampได้ทุกที่ผ่าน Internet (Wifi , SIM Card)

visitor customizable

Customizable

สามารถพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามความต้องการของลูกค้าได้

แนะนำ ระบบ CatsEye Mobile

เมนูหลัก เมนูระบบ ต่างๆ
ลงเวลา/ลงทะเบียนเข้า หน้าจอหลัก บันทึกข้อมูลเข้า
 • 1.ถ่ายรูปได้ 2 รูป
 • 2.บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนหรือการเข้าพบ
 • 3.ใช้กับกล้อง Built-in ของ Tablet หรือใช้ Smart IP CCTV
 • 4.พิมพ์สลิปใบผ่าน มี QRCODE สำหรับใช้ตอนแสตมป์เวลา หรือลงเวลาออก
ตรวจสอบรายการเข้าออก ตรวจสอบรายการเข้าออก ประจำวัน
 • 1.สามารถยกเลิกรายการได้
 • 2.สามารถพิมพ์ซ้ำได้
ลงเวลาออก สำหรับทำรายการลงเวลาออก
 • 1.แสกน QRCODE จากใบผ่าน
 • 2.สามารถคำนวณค่าธรรมเนียม ตามระยะเวลา (ถ้ามี)
 • 3.กรณีมีการแสตมป์ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
สรุปยอดประจำวัน สรุปยอดคนเข้าออก
 • 1.สรุปยอดตามประเภทรถ
 • 2.สรุปยอดตามวัตถุประสงค์

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

Smart IP CCTV

สำหรับถ่ายภาพ Outdoor หรือ Indoor

Smart Phone

ระบบ Android มี กล้อง , Bluetooth ,Wifi

MPAY All-in-One

เครื่องทำรายการแบบ All-in-One สำหรับหน้างาน รองรับ WIFI,SIM , Smart Card,RFID Card,Magnetic Card ,Barcode ,Print Slip

Mini Bluetooth Printer

สำหรับพิมพ์ใบผ่าน ใช้งานร่วมกับ Smart Phone หรือ Tablet