ระบบแลกบัตรผ่าน สำหรับบริษัท หมู่บ้านจัดสรร

 • ระบบแลกบัตรผ่าน สำหรับบริษัท หมู่บ้านจัดสรร สำนักงานให้เช่า
 • บันทึกภาพได้ 2 ภาพ
 • รองรับกล้องสูงสุด 2 ตัว (กล้อง webcam ,กล้อง smart ip cctv)
 • ถ่ายรูประยะไกลด้วยกล้อง Smart IP CCTV (ถ้ามี)
 • Black List
 • รองรับอ่านบัตรประชาชน(ไทย)สมาร์ทการ์ด
 • โปรแกรมสำหรับติดตั้งบน PC ( Windows XP SP3- 8)
 • โปรแกรมภาษาไทย

แนะนำ ระบบ Visitor Ultimate
ระบบ Visitor Easy

ระบบ CATSEYE™ EASY

คุณสมบัติระบบ

แลกบัตร

แลกบัตร

สำหรับบันทึกการแลกบัตร (Check In )และคืนบัตร สำหรับผู้มาติดต่อ

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด สามารถกำหนดช่วงวันที่ เวลาที่ต้องการตรวจสอบได้ สามารถแสดงแบบรายการ หือแสดงเป็นภาพถ่าย

BlackList

กำหนดแบล็คลิสต์

กำหนดรายชื่อบุคคลต้องห้าม (Black List) โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชน

ถ่ายภาพ

ถ่ายภาพ

ถ่ายภาพบัตร หรือภาพตัวบุคคลหรืออื่นๆ

BlackList

เลือกกล้อง

กรณีใช้ 2 กล้องสามารถกำหนดได้ว่า กล้องไหนถ่ายอะไร

ถ่ายภาพ

สถิติ

แสดงยอดเข้า ออกประจำวัน

ค่าคงที่

ค่าคงที่

กำหนดค่าคงที่หรือเงื่อนไขระบบ เช่น เลขที่บ้าน วัตถุประสงค์ ประเภทรถ ความเกี่ยวข้อง เป็นต้น

ความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัย

กำหนดผู้ใช้งานระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนได้

แนะนำ ระบบ CatsEye Easy

หน้าจอแลกบัตร ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับแลกบัตรเข้า และคืนบัตรออก(ถ้ามี)
 • 2.สามารถถ่ายรูปด้วยกล้อง Web Camหรือ IP CCTV
 • 3.รองรับบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ด
ตรวจสอบแบล็คลิสต์ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ตรวจสอบในขั้นตอนแลกบัตรว่าอยู่ในแบล็คลิสต์หรือไม่
 • 2.โดยตรวจสอบจากเลขบัตรหรือชื่อ นามสกุล
 • 3.ถ้าอยู่ในแบล็คลิสต์จะไม่สามารถแลกบัตรเข้าได้
หน้าจอตรวจสอบข้อมูล ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับตรวจสอบข้อมูลเข้า ออกย้อนหลัง
 • 2.สามารถสลับดูแบบรายการหรือดูเป็นภาพได้
 • 3.สามารถระบุวัน เวลาที่ต้องการตรวจสอบ
รายงาน สำหรับแสดงหรือพิมพ์รายงาน
 • 1.รายงานผู้เข้า ออก ประจำวัน
 • 2.รายงานผู้ที่ไม่คืนบัตร ประจำวัน
 • 3.รายงานผู้ที่บัตรหาย ประจำวัน
 • 4.รายงานสถิติ ผู้เข้าออก
 • 5.ฯลฯ
ค่าคงที่ สำหรับกำหนดค่าพื้นทางในระบบ
 • 1.เลขที่บ้าน
 • 2.วัตถุประสงค์การเข้าพบ
 • 3.ประเภทรถ
 • 4.ความเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้าน
 • 5.อื่นๆ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

Smart IP CCTV

สำหรับถ่ายภาพระยะใกล้หรือไกล กล้องต้องรองรับการดึงภาพด้วย URL

กล้อง Web Cam สำหรับ PC

สำหรับถ่ายภาพผู้มาติดต่อ และถ่ายภาพบัตรประจำตัว

Smart Card Reader

สำหรับอ่านข้อมูลบัตรประชาชนไทย

Slip Printer

สำหรับพิมพ์ใบผ่าน