ระบบแลกบัตรผ่าน สำหรับบริษัทหรือโรงงาน

 • ถ่ายภาพได้ 2 ภาพ
 • รองรับกล้องสูงสุด 2 ตัว คือ กล้อง webcam และ กล้อง IP CCTV(ถ้ามี)
 • ถ่ายรูประยะไกลด้วยกล้อง Smart IP CCTV (ถ้ามี)
 • บันทึกรายชื่อ Back List
 • รองรับอ่านบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ด
 • โปรแกรมสำหรับติดตั้งบน PC / Notebook ( Windows XP SP3- 8)
 • โปรแกรมภาษาไทย


ระบบ Visitor สำหรับบริษัทหรือโรงงาน

ระบบ CATSEYE™ PRO

คุณสมบัติระบบ

แลกบัตร

แลกบัตร

สำหรับบันทึกการแลกบัตร (Check In )และคืนบัตร สำหรับผู้มาติดต่อ

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด สามารถกำหนดช่วงวันที่ เวลาที่ต้องการตรวจสอบได้

BlackList

กำหนดแบล็คลิสต์

กำหนดรายชื่อบุคคลต้องห้าม (Black List) โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชน

บัตร

กำหนดบัตรผ่าน

กำหนดหมายเลขบัตรผ่าน ที่จะเอาไว้ให้กับผู้มาติดต่อ นำเข้าไป

ค่าคงที่

ค่าคงที่

กำหนดค่าคงที่หรือเงื่อนไขระบบ เช่น หน่วยงาน วัตถุประสงค์ สิ่งของ เป็นต้น

ความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัย

กำหนดผู้ใช้งานระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนได้

แนะนำ ระบบ CatsEye Pro

หน้าจอแลกบัตร ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับแลกบัตรเข้า และคืนบัตรออก
 • 2.สามารถถ่ายรูปด้วยกล้อง Web Cam หรือกล้อง IP CCTV
 • 3.รองรับอ่านบัตรประชาชนไทย(สมาร์ทการ์ด )
 • 4.ระบุรายละเอียดในการมาติดต่อ เช่น แผนก ผู้นัด วัตถุประสงค์
 • 5.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่คืนบัตร
 • 6.ฯลฯ
ตรวจสอบแบล็คลิสต์ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ตรวจสอบในขั้นตอนแลกบัตรว่าอยู่ในแบล็คลิสต์หรือไม่
 • 2.โดยตรวจสอบจากเลขบัตรหรือชื่อ นามสกุล
 • 3.ถ้าอยู่ในแบล็คลิสต์จะไม่สามารถทำรายการแลกบัตรเข้าได้
หน้าจอตรวจสอบข้อมูล ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.สำหรับตรวจสอบข้อมูลเข้า ออกย้อนหลัง
 • 2.แสดงรูปผู้มาติดต่อ
 • 3.สามารถระบุวัน เวลาที่ต้องการตรวจสอบ
 • 4.ฯลฯ
บัตรผ่าน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.กำหนดหมายเลขบัตรผ่าน สำหรับให้ผู้มาติดต่อ นำติดตัวเข้าไป
 • 2.กำหนดสถานะบัตร ห้ามใช้ (กรณีบัตรหาย ชำรุด)
แบล็คลิสต์ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.บันทึก แก้ไข รายชื่อบุคคลต้องห้าม
 • 2.โดยกำหนดหมายเลขบัตรประชาชน
 • 3.กำหนดชื่อ และที่อยู่(ถ้ามี)
 • 4.ฯลฯ
รายงาน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.รายงานผู้เข้า ออก ประจำวัน
 • 2.รายงานผู้ที่ไม่คืนบัตร ประจำวัน
 • 3.รายงานผู้ที่บัตรหาย ประจำวัน
 • 4.รายงานสถิติ ผู้เข้าออก
 • 5.ฯลฯ
ค่าคงที่ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.หน่วยงาน หรือบริษัท
 • 2.วัตถุประสงค์
 • 3.ประเภทรถ
 • 4.สิ่งของ
 • 5.อื่นๆ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

Smart IP CCTV

สำหรับถ่ายภาพ Outdoor หรือ Indoor

กล้อง Web Cam สำหรับ PC

สำหรับถ่ายภาพผู้มาติดต่อ และถ่ายภาพบัตรประจำตัว

Smart Card Reader

สำหรับอ่านข้อมูลบัตรประชาชนไทย

Slip Printer

สำหรับพิมพ์ใบผ่าน